การงานอาชีพ ป 2 หน่วยที่ 1 บทบาทของสมาชิกในครอบครัว | ใบงานการงานป.2

Table of Contents

การงานอาชีพ ป 2 หน่วยที่ 1 บทบาทของสมาชิกในครอบครัว


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

การงานอาชีพ ป 2 หน่วยที่ 1 บทบาทของสมาชิกในครอบครัว

DLTV ป.6 การงานอาชีพ | 29 มิ.ย. 64 | การจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัว | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง


สื่อ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/71001
ใบงาน https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/71002
ใบความรู้ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/71003
การงานอาชีพ หน่วยที่ 2 อาหารและโภชนาการ รายการ การจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัว ออกอากาศวันที่ 29 มิ.ย. 64

READ  แผนการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ป 4 เล่ม 1 | แผนจัดการเรียนรู้ อจท

DLTV ป.6 การงานอาชีพ | 29 มิ.ย. 64 | การจัดอาหารให้สมาชิกในครอบครัว | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง

วิชาการงานอาชีพ ชั้น ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หนูเข้าครัว เรื่องอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร 2


วิชาการงานอาชีพ ชั้น ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หนูเข้าครัว เรื่องอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร 2
ข้อมูลจากหนังสือเรียนวิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ www.aksorn.com

วิชาการงานอาชีพ ชั้น ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หนูเข้าครัว เรื่องอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร 2

การงานอาชีพ ป.2 | 20 ก.ค.63 | บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง | DLTV2


ใบงาน ดาวน์โหลดตรงนี้จ้า https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/43340
สื่อ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/44374
การงานอาชีพ รหัสวิชา ง12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

READ  ประมวลผลข้อมูล วิชาวิทยาการคำนวณ ม.5 | ข้อสอบ วิทยาการคำนวณ ม.5

การงานอาชีพ ป.2 | 20 ก.ค.63 |  บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง | DLTV2

DLTV ป.2 การงานอาชีพ | 30 ส.ค. 64 | การดูแลเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง


สื่อ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/72905
ใบงาน https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/72906
ใบความรู้ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/72907
การงานอาชีพ หน่วยที่ 2 หน่วยเสื้อผ้าน่าใส่ รายการ การดูแลเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ออกอากาศวันที่ 30 ส.ค. 64

DLTV ป.2 การงานอาชีพ | 30 ส.ค. 64 | การดูแลเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆSHARE AND DOWLOAD

Leave a Comment