การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 | โครง งาน วิทยาศาสตร์ ประถม

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี นำโดยผู้อำนวยการเจริญ บัวลี เป็นประธานเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ร่วมกับมูลนิธิแสตนเลย์แห่งประเทศไทย และการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์นักเรียนแผนการเรียน Gifted

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20

โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา


โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนบ้านโนนหนองบัว
\”สีย้อมผ้าจากใบขนุน\”

โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ตัวอย่างการนำเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์ระดับประถม


READ  อสมการ ม.3 อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว Ep.1 : คณิตศาสตร์พื้นฐาน | หนังสือ คณิตศาสตร์ ม 3 เล่ม 1

บันทึกที่ศูนย์การเรียนปฐมธรรม 29/12/2560

ตัวอย่างการนำเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์ระดับประถม

โครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว


โครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลเกาะแก้ว

โครงงานวิทยาศาสตร์ รถยนต์ไฟฟ้ากระติกน้ำแข็ง ระดับประถมศึกษาตอนปลาย


โครงงานวิทยาศาสตร์ รถยนต์ไฟฟ้ากระติกน้ำแข็ง ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ชื่อโครงงาน รถยนต์ไฟฟ้ากระติกน้ำแข็ง
คณะผู้จัดทำ
เด็กชายกฤตธรรม อุปการะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/12
เด็กชายฐิติภัทร จรภักดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7
เด็กหญิงศวรรศยา สมสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7
อาจารย์ที่ปรึกษา
นางวิไลรัตน์ นาควิเชียร
นางจิรประภา แนบพิมาย
ปีการศึกษา 2562
บทคัดย่อ
จากการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้ากระติกน้ำแข็ง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและสร้างรถยนต์ไฟฟ้ากระติกน้ำแข็ง 2) เพื่อทดสอบปริมาณกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า ในการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน 3) ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของรถยนต์ไฟฟ้ากระติกน้ำแข็ง
โดยคณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษาแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ
1) การออกแบบและสร้างรถยนต์ไฟฟ้ากระติกน้ำแข็ง
2) การทดสอบปริมาณกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าเพื่อต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน
3) ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของรถยนต์ไฟฟ้ากระติกน้ำแข็ง
ซึ่งคณะผู้จัดทำได้ออกแบบโครงสร้างของสิ่งประดิษฐ์ให้มีโครงสร้างที่แข็งแรง สามารถใช้งานได้ง่าย และประดิษฐ์ขึ้นตามที่ได้ออกแบบไว้ จากนั้นนำไปทดสอบประสิทธิภาพพบว่า เมื่อต่อวงจรไฟฟ้า ควรต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมก่อน การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมเมื่อมีการเพิ่มจำนวนเซลล์ไฟฟ้า จะทำให้มีความต่างศักดิ์เพิ่มขึ้น จำนวนเซลล์ไฟฟ้า 1 เซลล์ จะมีความต่างศักย์ 3.7 โวลต์ 2 เซลล์ = 7.4 ,3 เซลล์ = 11.1 ,4 เซลล์ = 14.8 ,5 เซลล์ = 18.5 ,6 เซลล์ = 22.2 ,7 เซลล์ = 25.9 ตามลำดับ
ในการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมปริมาณกระแสไฟฟ้าจะคงที่ = 2.5 แอมแปร์
การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน เมื่อเพิ่มเซลล์ไฟฟ้าแบบขนานปริมาณกระแสไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นต่อเซลล์ไฟฟ้า 7 เซลล์จะมีกระแสไฟฟ้า 2.5 แอมแปร์ 14 เซลล์ = 5 แอมแปร์ ,21 เซลล์ = 7.5แอมแปร์ ,28 เซลล์ = 10 แอมแปร์ ซึ่งมีความต่างศักย์ 25.9 โวลต์ และกระแสไฟฟ้า 10 แอมแปร์ จะทำให้รถยนต์ไฟฟ้ากระติกน้ำแข็ง เคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วเฉลี่ย 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
การประเมินประสิทธิภาพรถยนต์ไฟฟ้ากระติกน้ำแข็ง โดยทำการสำรวจผู้ประเมินจำนวน 20 คน เป็นครู 5 คน นักเรียน 15 คน ได้ผลการประเมินดังต่อไปนี้
การประเมินความพึงพอใจรถยนต์ไฟฟ้ากระติกน้ำแข็ง จำนวน 10 ข้อ พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
การประเมินค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม แยกเป็นรายข้อสอบถาม จำนวน 10 ข้อ พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
จากการทำโครงงานสะเต็มศึกษาครั้งนี้ พบว่า รถยนต์ไฟฟ้ากระติกน้ำแข็งที่สร้างขึ้นสามารถใช้งานได้จริง สามารถเก็บความเย็นของอาหารและขับเคลื่อนในระยะทางไกล ๆ ได้

READ  Sleeping Bunnies - Lovely Songs for Children | LooLoo Kids | ภาษา อังกฤษ อนุบาล 2
READ  ศักยมแฉหมดเปลือก ความจริงวอกไม่ได้เป็นเกย์ | RECAP เป็นต่อ 2021 EP. 29 | 9 ต.ค. 64 | one31 | สอน ภาษา ไทย ม 1

โครงงานวิทยาศาสตร์ รถยนต์ไฟฟ้ากระติกน้ำแข็ง ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่SHARE AND DOWLOAD

Leave a Comment