คณิตศาสตร์ ป.6 เรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วน(คูณไขว้) ในช่วง 5 นาทีกับครูพี สอนคณิตศาสาตร์ | มาตรฐาน ตัว ชี้ วัด คณิตศาสตร์ ป 5

คณิตศาสตร์ ป.6 เรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วน(คูณไขว้) ในช่วง 5 นาทีกับครูพี สอนคณิตศาสาตร์


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

มาตรฐานการเรียนรู้
สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง
ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.6/2 เปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนและทศนิยมไม่เกินสามตำแหน่ง
มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการต่างๆ และสามารถใช้การดำเนินการในการแก้ปัญหา
ตัวชี้วัด ค 1.2 ป.6/1 บวก ลบ คูณ หาร และบวกลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน จำนวนคละและทศนิยม พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ
ตัวชี้วัด ค 1.2 ป.6/2 วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับ เศษส่วน จำนวนคละ ทศนิยม และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ และสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับได้

READ  การสอนประวัติศาสตร์ | แผนการ สอน ประวัติศาสตร์ ม 1

คณิตศาสตร์ ป.6 เรื่อง การเปรียบเทียบเศษส่วน(คูณไขว้) ในช่วง 5 นาทีกับครูพี สอนคณิตศาสาตร์

โครงสร้างรายวิชา


โครงสร้างรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา

คณิตศาสตร์ประถมศึกษาปีที่2แบบฝึกหัดจำนวนนับไม่เกิน1000และ0เรื่องค่าประจำหลักและเขียนจำนวนในรูปกระจาย


คณิตศาสตร์ประถมศึกษาปีที่2แบบฝึกหัดจำนวนนับไม่เกิน1000และ0เรื่องค่าประจำหลักและเขียนจำนวนในรูปกระจาย
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้
ค 1.1 ป.2/1 บอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ แสดงสิ่งต่าง ๆ ตามจำนวนที่กำหนด อ่านและเขียนตัวเลข
ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0
ป.2/2 เปรียบเทียบจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 โดยใช้เครื่องหมาย = ≠ มากกว่า น้อยกว่า
ป.2/3 เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 1,000 และ 0 ตั้งแต่ 3 ถึง 5 จำนวนจากสถานการณ์ต่าง ๆ
2. ความคิดรวบยอด
จำนวนนับที่ไม่เกิน 1,000 และ 0 สามารถเขียนและอ่านเป็นตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือ
การนับทีละ 2 ทีละ 5 ทีละ 10 และทีละ 100 จำแนกเป็นจำนวนคู่และจำนวนคี่ เขียนแสดงจำนวนในรูป กระจาย ซึ่งเป็นการเขียนตามค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก เปรียบเทียบจำนวนที่เท่ากันหรือไม่เท่ากัน มากกว่าหรือน้อยกว่า โดยใช้เครื่องหมาย = ≠ มากกว่า น้อยกว่า และเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อย
คณิตศาสตร์ป2 คณิตศาสตร์ป2เทอม1 คณิตป2เทอม1 คณิตป2แบบฝึกหัด คณิตป2 หน่วยการเรียนรู้ที่1 ตัวเลขไทย อารบิก เลขฮินดูอารบิก เลขฮินดูอารบิกแสดงจํานวน ตัวหนังสือไม่มีเสียง ตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ ค่าประจําหลัก การเขียนจํานวนในรูปการกระจาย จํานวนนับ จํานวนนับป2

READ  HENG ที่หนึ่งในภาคเหนือ สู่ผู้ให้บริการสินเชื่อระดับประเทศ | ทิว เขา ภาค เหนือ

คณิตศาสตร์ประถมศึกษาปีที่2แบบฝึกหัดจำนวนนับไม่เกิน1000และ0เรื่องค่าประจำหลักและเขียนจำนวนในรูปกระจาย

คณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 เรื่อง การวิเคราะห์และหาคำตอบโจทย์ปัญหาการคูณ การหารทศนิยม กับครูทิพยา นิลดี


ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/8 แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา การบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม

คณิตศาสตร์  ชั้น ป.5 เรื่อง การวิเคราะห์และหาคำตอบโจทย์ปัญหาการคูณ การหารทศนิยม กับครูทิพยา นิลดี

การ์ตูน | เจ้าแกละแสนฉลาดภาค1 | ตอนสอนบวกเลขด้วยนิ้วมือวิธีเสรีรมย์ (Official Video by อ.ธัญ)


การ์ตูนสอนการบวกเลขเรื่องเจ้าแกละแสนฉลาดภาค1 : ตอนการบวกเลขวิธีเสรีรมย์ด้วยนิ้วมือ เป็นการ์ตูนสำหรับสอนเด็กอนุบาล และเด็กประถม เหมาะสำหรับสอนเด็กวัย 3 ขวบ ถึง 9 ขวบ โดยใช้หลักการเลขฐาน 5 คือนิ้วมือนั้นเอง ซึ่งจะช่วยสอนให้เด็กเข้าใจการบวกเลขอย่างง่ายได้ดียิ่งขึ้น การบวกเลขเป็นพื้นฐานด่านแรกของประตูวิชาคณิตศาสตร์ แต่การสอนในปัจจุบันยังทำให้เด็ก และผู้ใหญ่มีความสับสนอยู่ \”การบวกเลขวิธีเสรีรมย์ด้วยนิ้วมือ\” จะช่วยเป็นกุญแจดอกแรกที่ไขเข้าไปสู่วิชาคณิตศาสตร์ น่าจะช่วยให้เด็กเข้าใจความฉลาดของคณิตศาสตร์ได้ชัดเจนขึ้น ข้าพเจ้าหวังว่าการ์ตูนชุดเจ้าแกละแสนฉลาดจะทำให้เด็กๆ ตัวน้อยๆ เข้าใจว่าคณิตศาสตร์นั้น น่าเรียน น่าสนุก และเด็กๆต้องดึงความฉลาดของตนออกมาใช้ให้มากที่สุด พร้อมทั้งฉลาดเลียนแบบ และเรียนรู้ควบคู่กันไป นอกจากจะสอนบวกเลขให้เร็วแล้วยังสอนเด็กให้เห็นว่าคนเรานั้นนอกจากเก่ง ฉลาดแล้วจะต้องเป็นคนที่มีน้ำใจ รู้จักให้อภัยจึงจะเป็นเด็กเก่ง เป็นเด็กฉลาด และเป็นเด็กดีของสังคม
โดย อ.ธัญ เสรีรมย์ www.tanmath.com \u0026 www.wisawakornnoi.com
ประโยชน์ของการบวกเลขวิธีเสรีรมย์ด้วยนิ้วมือ
1. เป็นประตูด่านแรกที่ก้าวเดินไปหาสิ่งวิเศษจากวิชาคณิตศาสตร์ จึงไม่ควรด่วนล้มเหลว
2. เป็นการสอนบวกเลขแบบธรรมชาติ จึงเข้าใจง่ายและบวกเลขได้รวดเร็ว
3. รู้จักเลขฐาน 5 โดยธรรมชาติ การใช้เลขฐาน 5 ช่วยนับ จะทำให้การนับจำนวนได้อย่างรวดเร็ว และบวกจำนวนได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน ส่งผลทำให้การบวกเลขฐาน 10 คือหลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย หลักพันฯ นั้นง่ายมาก
4. ฝึกให้เด็กเริ่มรู้จักความฉลาด คือกฎการจัดกลุ่ม แยกแยะการมองสิ่งของที่ซับซ้อนได้ ในที่นี้คือ ความแตกต่างของหน้ามือกับหลังมือ จากสิ่งนี้เองสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆได้
5. ให้เด็กฉลาดรู้จักกฎการถ่ายทอด รู้ว่านิ้วมือนั้นเป็นตัวช่วย หรือตัวแทนของจำนวนสิ่งของต่างๆที่ใกล้ตัวที่สุด(รูปธรรม) เมื่อเรียนคณิตศาสตร์ในระดับสูงซึ่งเป็นนามธรรมมากขึ้น เด็กจะคิดได้ว่าจะใช้อะไรเป็นตัวช่วยได้บ้าง
6. ถามปุ๊บตอบปั๊บเป็นการกระตุ้นระบบประสาทให้ตื่นตัว การตื่นตัวของระบบประสาทจะทำให้สมองมีประสิทธิภาพในการคิด การจำที่ดีเยี่ยม
7. การบวกเลขไวนั้น ส่งผลทำให้ผู้เรียนในระดับสูงติดตามเนื้อเรื่องที่ครูบรรยายได้ทัน ไม่ต้องพะวงมัวนับนิ้วให้ล่าช้า
8. การบวกเลขไวนั้น ก็ทำให้ลบเลขไวเช่นกัน โดยใช้ความฉลาดคือกฎการอินเวอร์ส เช่น 15 9 = A หรืออินเวอร์สเป็น 9 + A = 15 ตอบ A คือ 6
\”การ์ตูนชุดเจ้าแกละแสนฉลาด\” สร้างขึ้นด้วยความมุ่งหวังที่จะช่วยกระตุ้นกระบวนการคิดของเด็กไทยให้รู้จักการฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วย
การ์ตูน | เจ้าแกละแสนฉลาด ภาค 1 | สอนบวกเลข สอนบวกเลขด้วยนิ้วมือ วิธีเสรีรมย์ : https://youtu.be/k2_BjMu1pKQ
การ์ตูน | เจ้าแกละแสนฉลาด ภาค2 | ตอนการความคิดให้เป็นระบบ : https://youtu.be/RHOzk3n_UPI
การ์ตูน | เจ้าแกละแสนฉลาด ภาค3 | ตอนศิลปะการสอนลูกหลาน : https://youtu.be/KaCxQ8L7UFc
การ์ตูน | เจ้าแกละแสนฉลาดสอนเลข | ตอนที่1 การบวกลบเลขอย่างง่าย (โดย อ.ธัญ เสรีรมย์) : https://youtu.be/u0klgi05sc

READ  เฉลยข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2562 | ข้อสอบ o net ภาษาไทย ป.6

การ์ตูน | เจ้าแกละแสนฉลาดภาค1 | ตอนสอนบวกเลขด้วยนิ้วมือวิธีเสรีรมย์ (Official Video by อ.ธัญ)

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่SHARE AND DOWLOAD

Leave a Comment