นิ้วโป้งอยู่ไหน เพลงสำหรับเด็กอนุบาล | การสอนแบบทดลอง

นิ้วโป้งอยู่ไหน เพลงสำหรับเด็กอนุบาล


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

นิ้วโป้งอยู่ไหน รวมเพลงสำหรับเด็กอนุบาล
0:00 เพลงเด็ก นิ้วโป้งอยู่ไหน
1:39 เพลงเด็ก ระบำชาวเกาะ
3:14 เพลงเด็กอึ่งอ่าง
5:37 เพลงเด็ก เอ บี ซี
8:07 เพลงเด็ก แกะดำ
8:49 เพลงเด็ก เป็ดอาบน้ำในคลอง
9:55 เพลงเด็ก หากว่าเรากำลังสบาย
11:05 เพลงช้าง
12:35 เพลงลิง
13:43 เพลงหมู
15:00 เพลงตรงต่อเวลา
17:05 เพลง พายเรือน้อย
18:10 เพลงโรงเรียนของเราน่าอยู่
18:59 เพลงเด็ก มากินข้าวสิ
21:02 เพลงเด็ก แมงมุมลายตัวนั้น
24:21 เพลงเด็ก เพลงรถไฟ
26:00 เพลงเด็ก เพลงวอเตอร์เมล่อน
28:04 เพลงเด็ก เพลงเต่ามันมีสี่ขา
28:44 เพลงเด็ก เพลงเด็กภาษาอังกฤษ

READ  จัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลได้อย่างไร วิทย์ ป 3 เล่ม 1 หน่วย 1 บท 1 | สื่อ วิทยาศาสตร์ ป 3

Facebook : https://www.facebook.com/468714826661120
Twitter : https://twitter.com/canstvhd
Website: http://www.canstv.com
Design By freepik.com : http://www.freepik.com/

ได้รับอนุญาตภายใต้ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/th/)
ที่มา: http://growinggood.org/category/course/musicroom/
ศิลปิน: http://growinggood.org

READ  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์ - สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ป.3 | สอน ป 3

นิ้วโป้งอยู่ไหน เพลงสำหรับเด็กอนุบาล

วิธีการสอนแบบทดลองLAVA LAMP


วิธีการสอนแบบทดลองLAVA LAMP

วิชาการศึกษา จิตวิทยา การแนะแนว การปรับตัวของนักเรียน เทคนิควิธีสอน อัพเดท 2563 คลิปที่ 5


วิชาการศึกษา จิตวิทยา การแนะแนว การปรับตัวของนักเรียน เทคนิค วิธีสอน อัพเดท 2563 คลิปที่ 5

วิชาการศึกษา จิตวิทยา การแนะแนว การปรับตัวของนักเรียน เทคนิควิธีสอน อัพเดท 2563 คลิปที่ 5

ทดลองวิทยาศาสตร์ \”ไข่ลอยน้ำ\”


ทดลองวิทยาศาสตร์ \

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการทดลอง – เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ


วิดีโอนี้ถูกกจัดทำขึ้นเพื่อเสนอแนวทางรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบทดลอง
โดยพวกเรานักศึกษาครุศาสตร์ สาขาการประถามศึกษาปีที่3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เสนอ ดร.ยุสนีย์ โสมทัศน์
สำหรับกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ คือ
1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
1.1 พูดคุยซักถามเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1.2 แบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม เพื่อเตรียมทําการทดลอง
2. ขั้นสอน
1.1 ทําการทดลองสาเหตุการเกิดภัยธรรมชาติในเรื่อง สึนามิ ภูเขาไฟ น้ําป่า ดินถล่ม และพายุหมุน เป็นตัวอย่างให้นักเรียนดู
1.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาทําการทดลองหน้าชั้นเรียน
1.3 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทํากิจกรรมกลุ่มโดยการสรุปเนื้อหา สาเหตุ และวิธีการป้องกัน ลงในกระดาษ แล้วออกมาทํา เสนอหน้าชั้นเรียน
3. ขั้นสรุป
1.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียนจากการทํากิจกรรมสรุปเนื้อหา สาเหตุ และวิธีการป้องกัน
4. ขั้นประเมินผล
นักเรียนสามารถนําเสนอข้อมูลและตอบคําถามได้อย่างถูกต้อง
ขอขอบคุณ
โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส และนักเรียนห้อง ป.6/2ด้วยนะคะ ^^

READ  พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 | บทความ ปฐมวัย

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบการทดลอง - เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่SHARE AND DOWLOAD

Leave a Comment