วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี | วรรณคดี สมัย กรุงธนบุรี

วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี

วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี


วรรณคดีมีหลากหลายยุคสมัยมากมาย ทั้งในสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา รวมถึงสมัยกรุงธนบุรี ดังนั้นเราจึงควรมาเรียนรู้วรรณคดีในสมัยธนบุรี ซึ่งเรื่องที่พวกพระเกียรติพระเจ้ากรเราได้ยกตัวอย่างขึ้นคือ เรื่อง โคลงพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี และ นิราศพระยาราชานุภาพเดินทางไปเมืองจีน โดยประกอบด้วยผู้แต่ง จุดประสงค์ เนื้อหาสาระ คุณค่าของเรื่อง
สมาชิก นางสาว นวพรรษ พรหมมีฤทธิ์
นางสาว วงศ์รวี เด่นปรีชาวงศ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

READ  วิดีโอการสอนออนไลน์ชั้น ป.4 (ตอนที่ 5) วิชาภาษาไทย เรื่อง คำกริยา คําวิเศษณ์ สำนวนสุภาษิต | แผนการสอนวิทยาศาสตร์ ป.3 พว

วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี

สรุปวรรณคดีสมัยธนบุรี


ส่งงานครับ นายฮิลมีย์ แวสแลแม เลขที่ 11
นายวันอานัน แวสะแลแม เลขที่ 5
ชั้น ม.5/4

สรุปวรรณคดีสมัยธนบุรี

227130 บทที่ 6 วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี (บันทึกการสอน วันที่ 31/08/2563)


227130 บทที่ 6 วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี (บันทึกการสอน วันที่ 31/08/2563)

ยุคมืดของประวัติศาสตร์ไทย: หลังบายน พุทธเถรวาท การเข้ามาของคนไท : ภาคเช้า ฉบับสมบูรณ์


READ  วิชาดนตรี เรื่อง องค์ประกอบดนตรี ป.6 ep.1 | แผนการ สอน ดนตรี ป 6

ยุคมืด (Dark age) หมายถึงช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 1819 ไม่เกี่ยวกับการเมืองในปัจจุบันโปรดอย่าเข้าใจผิด
บายน (Bayon) เป็นชื่อยุคสมัยทางศิลปะได้จากปราสาทหลังหนึ่งที่สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งกัมพูชา ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ.17241762/3 สมัยหลังจากนั้นเรียกว่า \”หลังบายน\”
เริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงที่มาของการจัดงานเสวนา “ยุคมืดของประวัติศาสตร์ไทย: หลังบายน พุทธเถรวาท การเข้ามาของคนไท”
โดย อ.พิพัฒน์ กระแจะจันทร์
9.1510.00 น.
บรรยายเรื่อง “ท่ามกลางยุคมืด ยุคสมัยก่อนพระเจ้าอู่ทอง” (ชื่อยังไม่แน่นอน)
โดย คุณสุจิตต์ วงษ์เทศ
10.1511.45 น.
บรรยายเรื่อง \”ไทยลุ่มน้ำเจ้าพระยา: การสัมผัสภาษาหลากเผ่าพันธุ์\”
โดย รศ.สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร
ดำเนินรายการโดย ผศ.พรทิพย์ เฉิดฉินนภา
11.1512.15 น.
บรรยายเรื่อง \”เติมเต็มช่องว่างของประวัติศาสตร์ไทย: หลักฐานจากยุคมืด\”
โดย อาจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล
ณ ห้องประชุมริมน้ำ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

READ  กลุ่มแบบสังเกตพฤติกรรม | แบบ สังเกต พฤติกรรม นักเรียน

ยุคมืดของประวัติศาสตร์ไทย: หลังบายน พุทธเถรวาท การเข้ามาของคนไท : ภาคเช้า ฉบับสมบูรณ์

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่SHARE AND DOWLOAD

Leave a Comment