วิชาภาษาไทย ชั้น ม.3 เรื่อง การอ่านบทร้อยแก้ว | การอ่านร้อยแก้ว

วิชาภาษาไทย ชั้น ม.3 เรื่อง การอ่านบทร้อยแก้ว


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

READ  คณิต เพิ่ม ม.4 เล่ม1 (พ.ศ.2560) : แบบฝึกหัด 1.3 ข้อ1 | คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม 4 เล่ม 1 | แบ่งปันซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด

สำหรับนักเรียนชั้น ป.5 ม.6 ทุกคนที่ต้องการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์
นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัด และทำแบบทดสอบได้จาก เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของเรา
Web: https://nockacademy.com/learn/
iOS: https://apple.co/2SKdksn
Android: http://bit.ly/2REzb7w
●สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่สนใจ●
http://nockacademy.com
●สำหรับโรงเรียนใดที่สนใจ●
https://nockacademy.com/forschool/

วิชาภาษาไทย ชั้น ม.3 เรื่อง การอ่านบทร้อยแก้ว

DLTV7 ม 1 วิชาภาษาไทย การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว วันที่ 18 พ ค 63


สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด
การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว เป็นการอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง ชัดเจน และมีลีลาการอ่านเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ไปสู่ผู้ฟัง ทำให้เกิดความคล้อยตามไปกับ
เรื่องราวหรือบทประพันธ์ที่อ่าน
ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
ตัวชี้วัด
ท 1.1 ม.1/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของการอ่านออกเสียงได้
2. อธิบายหลักการอ่านออกเสียงร้อยแก้วได้
3. อ่านร้อยแก้วได้ถูกต้องและเหมาะสมกับเรื่องอ่าน
การวัดผลและประเมินผล
1. วิธีการ
1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
1.2 ตรวจใบงาน
2. เครื่องมือ
2.1แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
2.2 แบบบันทึกการตรวจใบงาน
3. เกณฑ์
3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้
dltv dltv7 คัดลายมือ ภาษาไทย ม.1 wadeelifestyle

READ  วิธีใช้ Arduino รุ่น Nano 3.0 จากเริ่มต้น ถึงใช้งานได้ ภายใน 5 นาที | บอร์ด ไมโคร คอนโทรลเลอร์
READ  แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป 5 เล่ม 1 แบบฝึกหัด 1.21 หน้า56-65 เรื่องเศษส่วน | แบบ ฝึก เสริม ทักษะ หลัก ภาษา ไทย

DLTV7 ม 1 วิชาภาษาไทย การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว วันที่ 18 พ ค 63

บทอาขยาน นมัสการมาตาปิตุคุณ ทำนองสรภัญญะ | ครูสอง | Happy Song


บทอาขยาน นมัสการมาตาปิตุคุณ
ผู้แต่ง พระยาศรีสุนทรโวหาร ( น้อย อาจารยางกูล )
ทำนองสรภัญญะ
อ่านโดย ครูสอง

บทอาขยาน นมัสการมาตาปิตุคุณ ทำนองสรภัญญะ | ครูสอง | Happy Song

ประกวดอ่านออกเสียง


ประกวดอ่านออกเสียง

การอ่านร้อยแก้ว


การอ่านร้อยแก้ว รร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

การอ่านร้อยแก้ว

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่SHARE AND DOWLOAD

Leave a Comment