สังคมศึกษา ป.4 ตอนที่ 1 ศาสนาพุทธ – Yes iStyle | ใบงานพระพุทธศาสนา ป.5 doc

สังคมศึกษา ป.4 ตอนที่ 1 ศาสนาพุทธ – Yes iStyle


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้น ประถมศึกษา ปีที่4
เนื้อหา ศาสนาพุทธ โดยครูเอ๋ จิราพร

READ  การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ด้วยรูปแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) บูรณาการสู่เทคโนโลยี | การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5e

สังคมศึกษา ป.4 ตอนที่ 1 ศาสนาพุทธ - Yes iStyle

พุทธประวัติย่อ


วิดีโอธรรมะ นี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น มิได้มีการจำหน่ายค้าขายและหวังผลไรแต่ประการใด ซึ่งทางผู้จัดทำมิใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ บทสวดมนต์และภาพเหล่านี้ ทางผู้จัดทำมิได้มีเจตนาใดๆ นอกเหนือจาก ต้องการเผยแพร่ธรรมะ เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และพระโพธิสัตว์บูชา เพื่อต้องการให้ผู้รับฟังรับชมได้คลายจากความทุกข์ และมีความสุขในชีวิต ซึ่งทางข้าพเจ้าต้องขออภัยทางเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหลาย มา ณ ที่นี้ด้วย ทางผู้จัดทำขอขอบพระคุณเจ้าของลิขสิทธ์ ภาพและเสียงทั้งหลาย และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ จากท่านด้วยเป็นอย่างดี ในการเผยแพร่ธรรมะในครั้งนี้
ข้าพเจ้าขอถวายบุญกุศลจากการเผยแพร่ธรรมะนี้ แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระโพธิสัตว์เจ้าทุกๆ พระองค์ พระอรหันตเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม พระสงฆ์ทั้งหลาย เทพประจำตัวของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระภูมิเจ้าที่ทั้งหลายและขอนำส่งบุญกุศลทั้งหลายให้ถึง บิดามารดา พี่น้องลูกหลาน ครูบาอาจารย์ ญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลาย
ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญกุศลนี้ ไปให้ทุกรูปทุกนาม ทั้ง20พรหมโลก 6ชั้นเทวโลก มนุษโลก มารโลก ยมโลก อบายภูมิทั้ง4 มีนรก เปรต อสูรกาย สัตว์เดรัจฉาน และในหมื่นโลกธาตุ กับอีกแสนจักรวาลพิภพ ทั้งที่ มนุษย์ อมนุษย์ รูปวิญญาณ อรูปวิญญาณ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทั้งที่เป็นมิตร และศัตรู ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า ขอให้ทุกรูปทุกนาม จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย ขอให้ทุกรูปทุกนามจงโมทนาในส่วนบุญกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์ ความสุขเช่นเดียวกัน ข้าพเจ้าพึงจะได้รับ ณ กาลบัดนี้เทอญ

READ  ep.4 ประวัติศาสตร์ ป.1 แบบทดสอบ | ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ป 1

พุทธประวัติย่อ

วิชาสังคม ป.5 เรื่อง พุทธประวัติ


READ  เฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป5เล่ม2 แบบฝึกหัด 4.1หน้า2-4 เรื่องบัญญัติไตรยางศ์ | เฉลย แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป 5 เล่ม 2 | แบ่งปันซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด

การเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2564
วิชาสังคม ป.5 เรื่อง พุทธประวัติ

วิชาสังคม ป.5 เรื่อง พุทธประวัติ

หน่วยที่ 1 พุทธประวัติ ป.5 EP 1


หน่วยที่ 1 พุทธประวัติ ป.5  EP 1

สังคมศึกษา ป.5 เรื่อง คัมภีร์และหลักธรรมของแต่ละศาสนา (1)


DLTV ป.5 วิชาสังคมศึกษาฯ ภาคเรียนที่ 2/2563
ครูผู้สอน : ครูกมลรัตน์ พูลน้อย
https://www.dltv.ac.th/teachplan/episode/30049

สังคมศึกษา ป.5 เรื่อง คัมภีร์และหลักธรรมของแต่ละศาสนา (1)

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆSHARE AND DOWLOAD

Leave a Comment