สังคมศึกษา ป.6 | เรื่องภาษี | ใบงานสังคมฯ ป.6 doc

สังคมศึกษา ป.6 | เรื่องภาษี


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

📍 ภาษี 📍คือ เงินที่รัฐบาลเรียกเก็บจากปะชาชนผู้มีรายได้เพื่อไปใช้ในกาารพัฒนาประเทศ เเละพัฒนาคุณภาพของประชาชนให้ดีขึ้น ภาษีเเบ่งเป็น 2 ประเภท ได้เเก่ 1.ภาษีทางตรง คือ ภาษีที่ผู้เสียไม่สามารถผลักภาระให้ผู้อื่นได้ ได้เเก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น วีซ่ารับราชการ นอกจากนี้ยังมีภาษีเงินได้นิติบุคคล 2.ภาษีทางอ้อม คือ ภาษีที่ผู้เสียสามารถผลักภาระไปให้ผู้อื่นจ่ายเเทนได้ ได้เเก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ภาษีที่เรียกเก็บจากผู้ใช้บริการเเละภาษีศุลกากร เป็นภาษีที่เรียกเก็บสินค้านำมาขายในประเทศเเละสินค้าที่ส่งออกไปขายต่างประเทศ มาเรียนรู้ภาษีเเละติดตามได้ใน 📍สังคมศึกษา ป.6 | เรื่องภาษี📍
ภาษี สังคมศึกษา ป.6
ฝากกด Like⭐ กด Share 🌞 และ Subscribe ด้วยนะคะ 🪐ขอบคุณมากนะคะ 🙏
📍 ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารของMV KIDS ได้ที่ 👇
➡️ YouTube : http://1ab.in/BCq
➡️ Facebook : http://1ab.in/BCs

READ  วิดีโอการสอนออนไลน์ชั้น ป.4 (ตอนที่ 5) วิชาภาษาไทย เรื่อง คำกริยา คําวิเศษณ์ สำนวนสุภาษิต | แผนการ สอน วิทยาศาสตร์ ป 4

สังคมศึกษา ป.6 | เรื่องภาษี

พุทธประวัติย่อ


วิดีโอธรรมะ นี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานเท่านั้น มิได้มีการจำหน่ายค้าขายและหวังผลไรแต่ประการใด ซึ่งทางผู้จัดทำมิใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ บทสวดมนต์และภาพเหล่านี้ ทางผู้จัดทำมิได้มีเจตนาใดๆ นอกเหนือจาก ต้องการเผยแพร่ธรรมะ เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และพระโพธิสัตว์บูชา เพื่อต้องการให้ผู้รับฟังรับชมได้คลายจากความทุกข์ และมีความสุขในชีวิต ซึ่งทางข้าพเจ้าต้องขออภัยทางเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหลาย มา ณ ที่นี้ด้วย ทางผู้จัดทำขอขอบพระคุณเจ้าของลิขสิทธ์ ภาพและเสียงทั้งหลาย และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ จากท่านด้วยเป็นอย่างดี ในการเผยแพร่ธรรมะในครั้งนี้
ข้าพเจ้าขอถวายบุญกุศลจากการเผยแพร่ธรรมะนี้ แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระโพธิสัตว์เจ้าทุกๆ พระองค์ พระอรหันตเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม พระสงฆ์ทั้งหลาย เทพประจำตัวของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระภูมิเจ้าที่ทั้งหลายและขอนำส่งบุญกุศลทั้งหลายให้ถึง บิดามารดา พี่น้องลูกหลาน ครูบาอาจารย์ ญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลาย
ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญกุศลนี้ ไปให้ทุกรูปทุกนาม ทั้ง20พรหมโลก 6ชั้นเทวโลก มนุษโลก มารโลก ยมโลก อบายภูมิทั้ง4 มีนรก เปรต อสูรกาย สัตว์เดรัจฉาน และในหมื่นโลกธาตุ กับอีกแสนจักรวาลพิภพ ทั้งที่ มนุษย์ อมนุษย์ รูปวิญญาณ อรูปวิญญาณ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทั้งที่เป็นมิตร และศัตรู ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า ขอให้ทุกรูปทุกนาม จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย ขอให้ทุกรูปทุกนามจงโมทนาในส่วนบุญกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์ ความสุขเช่นเดียวกัน ข้าพเจ้าพึงจะได้รับ ณ กาลบัดนี้เทอญ

READ  สื่อการสอนดนตรี ป.4 [ประเภทของเครื่องดนตรี] | ดนตรีป.1
READ  ทักษะในศตวรรษที่ 21 | เด็ก ใน ศตวรรษ ที่ 21

พุทธประวัติย่อ

DLTV ป.6 สังคมศึกษา | 2 มิ.ย. 64 | การผลิตสินค้าและบริการ | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง


ใบความรู้ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/69594
สื่อ https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/69593
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยที่ 1 เรื่อง สินค้าและบริการ รายการ การผลิตสินค้าและบริการ ออกอากาศวันที่ 2 มิ.ย. 64

DLTV ป.6 สังคมศึกษา  | 2 มิ.ย. 64 | การผลิตสินค้าและบริการ  | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง

ภาษีและหน่วยงานที่จัดเก็บภาษี ป.6


ภาษีและหน่วยงานที่จัดเก็บภาษี ป.6

พระพุทธศาสนา ป 5 ความสำคัญของศาสนา


เรื่องพระพุทธศาสนา ป 5 ความสำคัญของศาสนา

พระพุทธศาสนา ป 5 ความสำคัญของศาสนา

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่SHARE AND DOWLOAD

Leave a Comment