สื่อประกอบการสอนเรื่องสังคมมนุษย์ วิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนิชีวิตในสังคม | ตัวชี้วัด หน้าที่พลเมือง ป.5

สื่อประกอบการสอนเรื่องสังคมมนุษย์ วิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนิชีวิตในสังคม


READ  DLTVม.2 ภาษาไทย การเขียนบรรยาย (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน) ออกอากาศวันที่ 18 มิ.ย.63 | ใบ งาน ภาษา ไทย ม 2

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

สื่อMotion Graphic เป็นส่วนของการทำวิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สื่อประกอบการสอนเรื่องสังคมมนุษย์ วิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนิชีวิตในสังคม

สังคมศึกษา ป.5 เรื่องหน้าที่พลเมืองดี


สื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องหน้าที่พลเมืองดี มีแบบทดสอบท้ายคลิป 10 ข้อ

สังคมศึกษา ป.5 เรื่องหน้าที่พลเมืองดี

วิชาหน้าที่พลเมืองป 6 เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


READ  แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องการตั้งถิ่นฐาน ประวัติศาสตร์ ป.3 | ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.3 การตั้งถิ่นฐาน

ใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

วิชาหน้าที่พลเมืองป 6 เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วิชา หน้าที่พลเมือง เรื่อง กิจกรรมที่เกี่ยวกับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์


หน่วยการเรียนรู้ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิชา หน้าที่พลเมือง เรื่อง กิจกรรมที่เกี่ยวกับชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่องหน้าที่พลเมืองดี


การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง หน้าที่พลเมืองดี
สื่อการเรียนรู้การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ที่เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6 – 12 ปี ที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต ซึ่งสื่อการเรียนรู้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของผู้เป็นพลเมืองที่ดีในสังคม แสดงนำโดย เต๋อลูกกตัญญูของนายเล้งพ่อแสนใจดี น้าแก้วสุดสวยและตินตินเพื่อนของเต๋อ พววกเขาจะนำทุกคนเพลิดเพลินกับความสนุกพร้อมทั้งสาระความรู้ที่สอดแทรกในแอนิเมชันนี้
จัดทำโดย : นางสาวสุไฮฝะ ตาเยะ นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

READ  วิธีแก้ไข playstore โหลดแอปและเกมไม่ใด้ | วิธี การ โหลด | แบ่งปันซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด

การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่องหน้าที่พลเมืองดี

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆSHARE AND DOWLOAD

Leave a Comment