อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ | ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ตอนที่ 7 อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
รายวิชา วิทยาศาสตร์ พว21001
ระดับหลักสูตร กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เวลา 10 นาที
สาระมาตรฐานการเรียนรู้มีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วัตถุประสงค์ /ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง เลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
การวัดผลและประเมินผล แบบสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ผู้สอน อาจารย์ณัฐริกา รอดสถิตย์

READ  เฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป6 เล่ม 1 แบบฝึกหัด3.3 หน้า 95-96 เรื่องทศนิยม | เฉลย คณิตศาสตร์ เล่ม 6

อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

ทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม ต้น


ทักษะการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ม ต้น

วิธีการทางวิทยาศาสตร์


หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะ

วิธีการทางวิทยาศาสตร์

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์


สื่อการสอน รายวิชา มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี
สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์

บูรณาการ สอนวิทย์คณิตด้วยมายากล


มาดูว่ามายากลที่น่าตื่นตาตื่นใจ ช่วยให้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สนุก เร้าใจ และปลุกความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไร และมาเรียนรู้วิธีเล่นมายากลนี้ด้วยกัน ดร.มาร์ค บิดดิสส์ อดีตนักวิทยาศาสตร์ด้านอวกาศผู้กลายมาเป็นนักมายากลคณิตศาสตร์ แวะมาเยือนโรงเรียนทางตอนเหนือของลอนดอน เพื่อสาธิตวิธีเล่นกลและการหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์ในแบบตลก ๆ ให้นักเรียนและครูได้ชมกัน ติดตามชมกลไพ่ (card tricks) และการทดลองแบบง่าย ๆ ของมาร์ก ที่จะช่วยกระตุ้นทักษะการคิดระดับสูง ทักษะการแก้ปัญหา ตลอดจนทักษะการสื่อสารและการใช้เหตุผล ครูสามารถใช้มายากลเหล่านี้นำเข้าสู่บทเรียนหรือเป็นกิจกรรมหลักเพื่อเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตา์ก็ได้ กิจกรรมเหล่านี้ยังครอบคลุมหลายหัวข้อในหลักสูตร เช่น แบบรูปของจำนวน (number pattern) พื้นที่ รูปร่าง และการวัดอีกด้วย
คำสำคัญ : บูรณาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มายากล พื้นที่ การวัด รูปร่าง เรขาคณิต ทักษะการคิด การแก้ปัญหา การสื่อสาร กิจกรรม การคิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์แบบรูป pattern กลไพ่ แรงและการเคลื่อนที่ ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน การให้เหตุผล การนึกภาพ visualization การให้เหตุผลเชิงปริภูมิ spatial reasoning การสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ทักษะการคิดชั้นสูง
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th
Google PLus : DLIT PLC
Facebook : http://www.facebook.com/dlitplc

READ  01_การหาร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ โดยใช้เศษส่วนของจำนวนนับ (คณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 1 บทที่ 4) | แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป 6
READ  Good morning - ภาษาอังกฤษ ป.2 | แผนการสอนภาษาไทย ม.2 เทอม 2

บูรณาการ สอนวิทย์คณิตด้วยมายากล

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆSHARE AND DOWLOAD

Leave a Comment