แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์-แต่เด็กซื่อไว้ | แบบฝึกทักษะกระบวนการคิด

แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์-แต่เด็กซื่อไว้


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ภาษาพาที ป๓ บทที่๑
ครูนิวสอนทักษะการสื่อสารและการคิด
ผ่านเนื้อหาทุกรายวิชา

READ  สรุปหน่วยการเรียนรู้ หน่วยคณิตคิดสนุก#byครูมิ้ม#อนุบาล | ใบงานหน่วยคณิตคิดสนุก ปฐมวัย

แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์-แต่เด็กซื่อไว้

แบบฝึกทักษะคิดเลขเร็ว ชุดที่ 1


คณิต คิดเลขเร็ว ป.2

แบบฝึกทักษะคิดเลขเร็ว ชุดที่ 1

ครูผู้สอน 15 แบบทดสอบทักษะการคิดคำนวณ ออนไลน์


คำอธิบาย

ครูผู้สอน 15 แบบทดสอบทักษะการคิดคำนวณ ออนไลน์

แบบฝึก BrainUP ฉลาดคิด…พิชิตปัญหา⁉️


ฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เตรียมความพร้อมด้านกระบวนการการคิดเชิงคำนวณ พัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ให้เด็ก “ฝึกซ้ำย้ำทวน” ด้วยแบบฝึก BrainUP ฉลาดคิด…พิชิตปัญหา⁉️
.
⭕️ พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการคิดเชิงคำนวณ (computational Thinking)
⭕️ ช่วยพัฒนาการคิดขั้นสูงตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s Taxonomy)
⭕️ เน้นการเรียนรู้ผ่านโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่จำลองสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน
⭕️ มีโจทย์หลากหลายให้ครูผู้สอนเลือกใช้
⭕️ สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560
.
☎️ สนใจสื่อการเรียนการสอนด้านโค้ดดิ้ง พร้อมเสริมสร้างทักษะด้านวิทยาการคำนวณติดต่อ: 029601799 ต่อ101 วันจันทร์วันศุกร์ เวลา 8.3017.30 น.
ปฐมวัย เตรียมความพร้อม พัฒนาการ4ด้าน พัฒนาการด้านสติปัญญา CTปฐมวัย กระบวนการคิด อ่านออกเขียนได้ พื้นฐานด้านการเรียนรู้ ประสบการณ์สำคัญ การคิดขั้นสูง HOT HigerOrderThinking\rCT คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์\rคิดแก้ปัญหา

READ  คณิตศาสตร์ ป.6 แบบฝึกหัด 1.12 (หน้า38-41) : โจทย์ปัญหาเศษส่วนข้อที่ 6-9 | เฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ป.6 | แบ่งปันซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด
READ  การคูณทศนิยมไมเ่กิน 2 ตำแหน่งกับจำนวนนับ คณิตศาสตร์ ป.5 | ทศนิยมป.5

แบบฝึก BrainUP ฉลาดคิด...พิชิตปัญหา⁉️

แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ (ยุง) ป.3


แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ (ยุง) ป.3

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆSHARE AND DOWLOAD

Leave a Comment