โครงงานวิทยาศาสตร์ รถยนต์ไฟฟ้ากระติกน้ำแข็ง ระดับประถมศึกษาตอนปลาย | โครงงานวิทยาศาสตร์ ประถม

โครงงานวิทยาศาสตร์ รถยนต์ไฟฟ้ากระติกน้ำแข็ง ระดับประถมศึกษาตอนปลาย


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

โครงงานวิทยาศาสตร์ รถยนต์ไฟฟ้ากระติกน้ำแข็ง ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ชื่อโครงงาน รถยนต์ไฟฟ้ากระติกน้ำแข็ง
คณะผู้จัดทำ
เด็กชายกฤตธรรม อุปการะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/12
เด็กชายฐิติภัทร จรภักดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7
เด็กหญิงศวรรศยา สมสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7
อาจารย์ที่ปรึกษา
นางวิไลรัตน์ นาควิเชียร
นางจิรประภา แนบพิมาย
ปีการศึกษา 2562
บทคัดย่อ
จากการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้ากระติกน้ำแข็ง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและสร้างรถยนต์ไฟฟ้ากระติกน้ำแข็ง 2) เพื่อทดสอบปริมาณกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้า ในการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน 3) ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของรถยนต์ไฟฟ้ากระติกน้ำแข็ง
โดยคณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษาแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ
1) การออกแบบและสร้างรถยนต์ไฟฟ้ากระติกน้ำแข็ง
2) การทดสอบปริมาณกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ไฟฟ้าเพื่อต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน
3) ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานของรถยนต์ไฟฟ้ากระติกน้ำแข็ง
ซึ่งคณะผู้จัดทำได้ออกแบบโครงสร้างของสิ่งประดิษฐ์ให้มีโครงสร้างที่แข็งแรง สามารถใช้งานได้ง่าย และประดิษฐ์ขึ้นตามที่ได้ออกแบบไว้ จากนั้นนำไปทดสอบประสิทธิภาพพบว่า เมื่อต่อวงจรไฟฟ้า ควรต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมก่อน การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมเมื่อมีการเพิ่มจำนวนเซลล์ไฟฟ้า จะทำให้มีความต่างศักดิ์เพิ่มขึ้น จำนวนเซลล์ไฟฟ้า 1 เซลล์ จะมีความต่างศักย์ 3.7 โวลต์ 2 เซลล์ = 7.4 ,3 เซลล์ = 11.1 ,4 เซลล์ = 14.8 ,5 เซลล์ = 18.5 ,6 เซลล์ = 22.2 ,7 เซลล์ = 25.9 ตามลำดับ
ในการต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมปริมาณกระแสไฟฟ้าจะคงที่ = 2.5 แอมแปร์
การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน เมื่อเพิ่มเซลล์ไฟฟ้าแบบขนานปริมาณกระแสไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นต่อเซลล์ไฟฟ้า 7 เซลล์จะมีกระแสไฟฟ้า 2.5 แอมแปร์ 14 เซลล์ = 5 แอมแปร์ ,21 เซลล์ = 7.5แอมแปร์ ,28 เซลล์ = 10 แอมแปร์ ซึ่งมีความต่างศักย์ 25.9 โวลต์ และกระแสไฟฟ้า 10 แอมแปร์ จะทำให้รถยนต์ไฟฟ้ากระติกน้ำแข็ง เคลื่อนที่ได้ด้วยความเร็วเฉลี่ย 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
การประเมินประสิทธิภาพรถยนต์ไฟฟ้ากระติกน้ำแข็ง โดยทำการสำรวจผู้ประเมินจำนวน 20 คน เป็นครู 5 คน นักเรียน 15 คน ได้ผลการประเมินดังต่อไปนี้
การประเมินความพึงพอใจรถยนต์ไฟฟ้ากระติกน้ำแข็ง จำนวน 10 ข้อ พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
การประเมินค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม แยกเป็นรายข้อสอบถาม จำนวน 10 ข้อ พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
จากการทำโครงงานสะเต็มศึกษาครั้งนี้ พบว่า รถยนต์ไฟฟ้ากระติกน้ำแข็งที่สร้างขึ้นสามารถใช้งานได้จริง สามารถเก็บความเย็นของอาหารและขับเคลื่อนในระยะทางไกล ๆ ได้

READ  ภารกิจสุดเกรียน วิธีเนียน!! ขอกินไอติม EP.1 | How to eat ice cream from friends | แผนการสอน ม.1
READ  แบบทดสอบ วิทย์ ป.3 หน่วยที่1 ชีวิตสัมพันธ์ | แบบ ทดสอบ วิทยาศาสตร์ ป 4

โครงงานวิทยาศาสตร์ รถยนต์ไฟฟ้ากระติกน้ำแข็ง ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

โครงงานวิทยาศาสตร์ (Science project) การเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์🥨💛🍒


science biojill

โครงงานวิทยาศาสตร์ (Science project) การเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์🥨💛🍒

โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง


กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง เรื่อง การเปรียบเทียบความคงทนของสีในผ้ามัดย้อมจากเกลือสมุทรและเกลือสินเธาว์ ระดับชั้นประถมศึกษา 46
โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน \”ปทุมมาสงเคราะห์\”
กลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงคาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ผู้จัดทำ
เด็กหญิงณัฐชา แสนตา
เด็กหญิงสุชาวลี ด้วงดี
เด็กหญิงกุลพรภัส เขียวลาด
ครูผู้ฝึกซ้อม
นางสาววัชรี สมวัน
นางศิวนาถ คุณาธิป
ผู้อำนวยการผลิต
นายสมชาย คำพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสุวรรณ มังบู่แว่น รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง

โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา


โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนบ้านโนนหนองบัว
\”สีย้อมผ้าจากใบขนุน\”

โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

“น้องน้ำผึ้ง” คว้ารางวัลแข่งโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สหรัฐ


เชียงราย 20 พ.ค.น้องน้ำผึ้ง เด็กสาวที่เพิ่งได้สัญชาติไทย พร้อมทีมเพื่อน คว้ารางวัล Special Award อันดับ 2 จาก USAID ในการแข่งโครงงานวิทยาศาสตร์ ที่สหรัฐ
► https://tna.mcot.net/view/Kde3n73

READ  ครูจ๊อบสอนการอ่านจับใจความสำคัญอย่างง่าย ๑๐ นาที | อจท ข้อสอบ | แบ่งปันซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด

✮ชมวิดีโอรอบทิศทาง 360VR ► http://bit.ly/tna360vr
✮สมัครรับข้อมูลฟรี! Subscribe ► https://www.youtube.com/tnamcot
✮ชมทุกตอน \”ชัวร์ก่อนแชร์\” ►https://goo.gl/zmgfeG
✮ข่าวดังข้ามเวลา ► https://goo.gl/rKcCQq
✮สกู๊ปพิเศษ ► https://goo.gl/Yw0ZIw
✮เห็นแล้วอึ้ง ► https://goo.gl/zFvXUA
✮เกษตรทำเงิน ► https://goo.gl/zF5aWu
✮เกษตรสร้างชาติ ► https://goo.gl/iSr814
✮ภาพมุมมองใหม่ | ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง ► https://goo.gl/Z9DVHZ

ติดตาม สำนักข่าวไทย อสมท (ช่อง 9MCOT HD หมายเลข 30 | Thai News Agency MCOT
► เว็บ http://www.tnamcot.com
► เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/tnamcot
► แอดไลน์ (LINE) @TNAMCOT หรือคลิก http://line.me/ti/p/%40tnamcot
► ทวิตเตอร์ https://www.twitter.com/tnamcot
► อินสตาแกรม https://instagram.com/tnamcot
► ยูทูบ https://www.youtube.com/tnamcot
► ชมข่าวย้อนหลัง https://www.youtube.com/tnamcot

“น้องน้ำผึ้ง” คว้ารางวัลแข่งโครงงานวิทยาศาสตร์ที่สหรัฐ

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆSHARE AND DOWLOAD

Leave a Comment