DLTVม.2 เทคโนโลยี ไพธอนเบื้องต้น(1) วันที่ 24 มิ.ย. 63 (มีใบงาน) | เฉลย ใบ งาน สังคม ม 2

DLTVม.2 เทคโนโลยี ไพธอนเบื้องต้น(1) วันที่ 24 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

DLTV8 DLTVม.2 เทคโนโลยี ไพธอนเบื้องต้น(1) วันที่ 24 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)
ขอขอบคุณ www.dltv.ac.th
สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด
องค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์มีขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนกระทั่งการทำงานที่มีความซับซ้อน การเข้าใจการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ จะทำให้สามารถใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นขั้นตอน อีกทั้งในการพัฒนาระบบจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ สามารถออกแบบอัลกอริทึมโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณและใช้ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น Scratch, python, java, c ในการแก้ปัญหาหรือประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันได้
ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
มาตรฐาน ว 4.2
เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม
ว 4.2 ม.2/1 ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา หรือการทำงานที่พบในชีวิตจริง
ว 4.2 ม.2/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา
ว 4.2 ม.2/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิในการเผยแพร่ผลงาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น
การวัดผลและประเมินผล
1. วิธีการ
1.1 อภิปรายหน้าชั้นเรียน
1.2 ประเมินผลงานสำเร็จ
1.3 สังเกตพฤติกรรม
2. เครื่องมือ
2.1 แบบสังเกต
2.2 แบบประเมินผลงาน
2.3 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
3. เกณฑ์
3.1 ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก 4 ระดับโดยใช้เกณฑ์ rubricการผ่านอยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้” ขึ้นไป
สื่อประกอบการสอน
https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/36926
ใบความรู้
https://www.dltv.ac.th/utils/files/download/36927
DLTVDLTV8DLTVม.2 DLTVเทคโนโลยีม.2เทคโนโลยีม.2เรียนออนไลน์wadeelifestyleเทคโนโลยีม.2วันที่24มิ.ย.63

READ  ระบบการศึกษาในประเทศอาเซียน | อาเซียน ม 1
READ  M1 MacBook Apps ชิป Apple M1 ใช้แอพอะไรได้บ้าง? | โปรแกรม mac ฟรี | แบ่งปันซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด

DLTVม.2 เทคโนโลยี ไพธอนเบื้องต้น(1) วันที่ 24 มิ.ย. 63 (มีใบงาน)

สังคม บทหน้าที่พลเมือง สังคม


รับชมเพิ่มเติมได้ทาง
www.obectv.tv

สังคม บทหน้าที่พลเมือง สังคม

การใช้งาน DLTV ดูเฉลยใบงานของนักเรียนดูตรงไหน


ซึ่งตารางสอน DLTV ปรับใหม่แล้วนะครับ ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
ใหม่ล่าสุด ดูเฉลย DLTV ในโทรศัพท์ https://www.youtube.com/watch?v=MU87dqu7UkU
เฉลยคณิต ป. 5 ทุกใบงาน https://www.youtube.com/watch?v=WKjP_baahrA
เฉลยใบงาน ป.6 ม.1 ม.2 https://www.youtube.com/watch?v=Sn6Q3Y4ahiw
เฉลยใบงาน DLTV ทุกวิชาอธิบายเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=YqgVR4aZT6w
ช่องทางการดู DLTV ที่ง่ายดาย https://www.youtube.com/watch?v=DCpmW_NBwP4

READ  ประวัติศาสตร์ ป.4 EP:1/1 ความหมายช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ | ประวัติศาสตร์ ป.4 | แบ่งปันซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด

การใช้งาน DLTV ดูเฉลยใบงานของนักเรียนดูตรงไหน

คณิต ม.2 การบวกลบเอกนาม เฉลยใบงาน2.2 dltv


การบวกลบเอกนาม ทำได้โดยนำตัวเลขหน้าตัวแปรของเอกนามที่คล้ายกันมาบวกลบกันแล้วแล้วคูณด้วยตัวแปรชุดเดิม

คณิต ม.2  การบวกลบเอกนาม เฉลยใบงาน2.2 dltv

ดูเฉลยใบงาน DLTV ป 6 -​ ม.6​ อย่างละเอียด


ทุกชั้นเข้าไปโหลดเหมือนกันครับ
ซึ่งตารางสอน DLTV ปรับใหม่แล้วนะครับ ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
เฉลยคณิต ป. 5 ทุกใบงาน https://www.youtube.com/watch?v=WKjP_baahrA
เฉลยใบงาน ป.6 ม.1 ม.2 https://www.youtube.com/watch?v=Sn6Q3Y4ahiw
เฉลยใบงาน DLTV ทุกวิชาอธิบายเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=YqgVR4aZT6w
ช่องทางการดู DLTV ที่ง่ายดาย https://www.youtube.com/watch?v=DCpmW_NBwP4

ดูเฉลยใบงาน DLTV  ป 6 -​ ม.6​ อย่างละเอียด

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่SHARE AND DOWLOAD

Leave a Comment