O-NET คณิต ป.6 ปี 2563 | ข้อสอบ o net ป 6 คณิตศาสตร์

O-NET คณิต ป.6 ปี 2563


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ดาวน์โหลดข้อสอบเพื่อฝึกทำไปพร้อมกับวิดีโอได้ที่
https://www.niets.or.th/th/content/view/17797

O-NET คณิต ป.6 ปี 2563

WE เฉลย | ข้อสอบ O-NET ป.6 คณิตศาสตร์ ปี 62 by พี่กอล์ฟ | WE BY THE BRAIN


เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ ONET ป.6 ปี 62 โดย พี่กอล์ฟ WE BY THE BRAIN
ข้อสอบ ONET ป.6 มีทั้งหมด 20 ข้อ 100 คะแนนเต็ม มีเวลาทำข้อสอบทั้งหมด 60 นาที นอกจากพี่กอล์ฟจะมาเฉลยข้อสอบแล้ว ยังแทรกเทคนิค และเคล็ดลับในการทำข้อสอบคณิตศาสตร์ ONET ป.6
สิ่งที่น้อง ๆ จะได้
✔ เฉลยข้อสอบครบทุกข้ออย่างละเอียด
✔ เทคนิคการทำข้อสอบ ไม่เหมือนใคร
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการติว http://bit.ly/2TsARkK
ติดตามข่าวสาร We By The Brain ได้ที่
Website : https://www.webythebrain.com/
Facebook : https://www.facebook.com/WeByTheBrain/
Twitter : https://twitter.com/WeByTheBrain
Instagram : webythebrain

READ  วิชาภาษาไทย ชั้น ม.2 เรื่อง คำราชาศัพท์ | หลัก ภาษา ไทย ม 2 | แบ่งปันซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด

WE เฉลย | ข้อสอบ O-NET ป.6 คณิตศาสตร์ ปี 62 by พี่กอล์ฟ | WE BY THE BRAIN

เฉลยข้อสอบ O-NET ป.6 คณิตศาสตร์ ปี 2563 (ข้อที่ 6-10)


Playlist เฉลยข้อสอบ ONET ป.6 คณิตศาสตร์ ปี 2563
https://youtube.com/playlist?list=PL5pxfuogIRSlbEJAVd_1kI0V1PkNTtJ5
สมัครเรียนออนไลน์กับครูนก https://forms.gle/yJCSJCHk4vpUTNrq7
ช่องทางติดต่อ Facebook : https://www.facebook.com/krunok19/?ref=bookmarks
ฝากกดไลค์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะ☺

เฉลยข้อสอบ O-NET ป.6 คณิตศาสตร์ ปี 2563  (ข้อที่ 6-10)

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 2564-2565 /Short Clip EP#03


รวมกฎหมายครู ใช้สอบครูผู้ช่วย สพฐ. ครูผู้ช่วยอปท. ครูผู้ช่วยกทม. อัพเดทใช้สอบปี 2564
Live สด \”ปูพื้นฐานกฎหมายการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1\” (พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ)
https://www.youtube.com/watch?v=KarfSLhc6jI
Live สด \”ปูพื้นฐานกฎหมายการศึกษา 2564\” ครั้งที่ 2 (พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ)
https://www.youtube.com/watch?v=Eftk1zdgMU
Live สด \”ปูพื้นฐานกฎหมายการศึกษา 2564\” ครั้งที่ 3 (พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ)
https://www.youtube.com/watch?v=eP6PKf7n17o
กฎหมายครู 2564 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ อัพเดท 2564 คลิบที่ 1
https://www.youtube.com/watch?v=YdA_mOH67Fg
กฎหมายครู 2564 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ อัพเดท 2564 คลิบที่ 2
https://www.youtube.com/watch?v=CuY1hMy15Kc\u0026t=2022s
กฎหมายครู 2564 พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ อัพเดท 2564 คลิบที่ 3 (จบ) (จรรยาบรรณวิชาชีพครู)
https://www.youtube.com/watch?v=S9sQbbHcMnU\u0026t=1630s
อ่าน เน้น ย้ำ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 คลิปที่ 1
https://www.youtube.com/watch?v=8PxAtO4fCl0\u0026t=5s
อ่าน เน้น ย้ำ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 คลิปที่ 2
https://www.youtube.com/watch?v=LbazVMgzFgU
อ่าน เน้น ย้ำ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 2546 ฉบับฟังง่าย เน้นที่สำคัญ (คลิปเดียวจบ)
https://www.youtube.com/watch?v=pj6H91vHMzc
อ่าน เน้น ย้ำ พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2551 เน้นที่สำคัญ ฉบับฟังง่าย (คลิปเดียวจบ)
https://www.youtube.com/watch?v=SbqiP14NuIk
พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย 2562 อัพเดท คลิปที่ 1
https://www.youtube.com/watch?v=TaPlIrVjhq0\u0026t=2894s
เฉลยแนวข้อสอบการพัฒนาเด็กปฐมวัย 2562 คลิปที่ 2 (จบ)
https://www.youtube.com/watch?v=8slGj295OxY
ระเบียบกฎหมายย่อย ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อัพเดทล่าสุด (พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ, ระเบียบการลา, การพานักเรียนไปทัศนศึกษา, การลงโทษนักเรียน ,ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง, กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค ,ระเบียบการไว้ทรงผมนักเรียน )
https://www.youtube.com/watch?v=sQ4kRP95zO4
อ่านสรุปเน้นกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ฉบับปัจจุบัน
https://www.youtube.com/watch?v=KV4hQrggBhA
รวมคำสั่งคสช. ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
https://www.youtube.com/watch?v=jJaylkkImWQ
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ
https://www.youtube.com/watch?v=xHjy0jBforg\u0026t=278s
วิชาลักษณะของการเป็นข้าราชการที่ดี
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 อ่านย่อยให้ฟังอย่างง่าย คลิปเดียวจบ
https://www.youtube.com/watch?v=Raniogpl1Ko\u0026t=2s
เฉลยข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 Update 2564 คลิปที่ 1
https://www.youtube.com/watch?v=PwIpdSTmKyE
เฉลยข้อสอบพ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2534 Update 2564 คลิปที่ 2 (จบ)
https://www.youtube.com/watch?v=ijwIuiAG8w
อ่านเน้น พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 (ปรับปรุง 2562) คลิปที่1
https://www.youtube.com/watch?v=hgM863x1dY
อ่านเน้น พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 2539 (ปรับปรุง 2562) คลิปที่ 2 จบ
https://www.youtube.com/watch?v=hVUpeAzzi0U
พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
https://www.youtube.com/watch?v=dHmB4y8FNYw\u0026t=2175s
อ่านเน้นย้ำ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539
https://www.youtube.com/watch?v=1NrGHj7adHw
พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
https://www.youtube.com/watch?v=a0zJ06oGCI
วิชามาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร คลิปที่ 1
https://www.youtube.com/watch?v=Pm8TGIgzr7w
ศาสตร์การสอน หลักการจัดการเรียนรู้ เกณฑ์การจบการศึกษา คลิปที่ 2
https://www.youtube.com/watch?v=Qfx8nA6vLzo
การเรียนรู้ การเสริมแรงทางบวกทางลบ การลงโทษทางบวกทางลบ คลิปที่ 3
https://www.youtube.com/watch?v=NNVrDDEqUlo
จิตวิทยาการเรียนรู้ พาฟลอฟ วัตสัน สกินเนอร์ ธอร์นไดค์ ซิกมันฟรอย คลิบที่ 4
https://www.youtube.com/watch?v=dm1lMiHIQVc
จิตวิทยา การแนะแนว การปรับตัวของนักเรียน เทคนิควิธีสอนของครู คลิปที่ 5
https://www.youtube.com/watch?v=KoKoAumRXOQ
หลักการสอนแบบ CIPPA Model การสอนแบบนิรนัย อุปนัย หมวก 6 ใบ ปรัชญาการศึกษา คลิบที่ 6
https://www.youtube.com/watch?v=imJ1QFVm7LA
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน บรรยากาศในชั้นเรียน 6 ประเภท คลิบที่ 7
https://www.youtube.com/watch?v=TKoZWFNsWc0
วิจัยในชั้นเรียน ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม การวัดประเมินผลการเรียนรู้ เครื่องมือวัดและประเมินผล คลิบที่ 8
https://www.youtube.com/watch?v=X_7VcpFIvAI
การออกแบบและการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา อัพเดท 2564
https://www.youtube.com/watch?v=ZXai0f1qSDk
เฉลยแนวข้อสอบการประกันคุณภาพการศึกษา 2564
https://www.youtube.com/watch?v=C0z3PpbeM5U

READ  โลกในมุมมองวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 หน่วยที่ 1 ธรรมชาติวิทยาศาสตร์) | วิทยาศาสตร์ ม.2 เทอม 1 pdf
READ  อัปเดต ! ข้อมูล TCAS66 เรื่องเปลี่ยนข้อสอบ | เฉลย คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม 1 เล่ม 1

คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู กัลยาณมิตร 7 ฆราวาสธรรม 4 ทศพิธราชธรรม 10 มรรค 8 ทิศ 6 อคติ 4
https://www.youtube.com/watch?v=bqScabyq4WQ
วัฒนธรรม คติธรรม เนติธรรม สหธรรม วัตถุธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณ (คลิปเดียวจบ)
https://www.youtube.com/watch?v=8G2DkAgEhwE
ตะลุยแนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2564 คลิปที่ 1
https://www.youtube.com/watch?v=elFg3KsEC_k\u0026t=2751s
โหลดเอกสารเพื่ออ่านตามคลิปได้ฟรีที่กลุ่ม facebook “ชวนกันมาอ่านหนังสือ”
https://www.facebook.com/groups/188131151697428

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 2564-2565 /Short Clip EP#03

ติวโอเน็ต ป.6 EP.1 คณิตศาสตร์ 4 ข้อ (เป็นข้อสอบที่สอบปี 2560) ครูกานต์ชัย


ติวโอเน็ต ป.6 EP.1 คณิตศาสตร์ 4 ข้อ (เป็นข้อสอบที่สอบปี 2560) ครูกานต์ชัย

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆSHARE AND DOWLOAD

Leave a Comment