Performance ของผู้บริหาร และที่มาของ “ตัวชี้วัดในการประเมินวิทยฐานะของผู้บริหาร ตามเกณฑ์ฯ ใหม่ | บทบาทของผู้เรียน

Performance ของผู้บริหาร และที่มาของ “ตัวชี้วัดในการประเมินวิทยฐานะของผู้บริหาร ตามเกณฑ์ฯ ใหม่


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

วิทยฐานะ​ ผู้บริหารสถานศึกษา เกณฑ์PA​ ​ การศึกษา​
งานวิจัยจากทั่วโลกแสดงให้เห็นว่า “สิ่งที่คุณครูคาดหวังจากผู้บริหารมากที่สุด คือ ความเป็นผู้นำทางวิชาการ” ซึ่งจะสะท้อนได้จากการเป็นผู้นำการเรียนการสอน ที่สำคัญ คือ การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ในโรงเรียน โดยต้องโฟกัส 7 ประเด็น ซึ่งเป็นที่มาของ “ตัวชี้วัดในการประเมินวิทยฐานะของผู้บริหารตามเกณฑ์ฯ ใหม่ ดังนี้
บทบาทของผู้บริหาร
1. ต้องพยายามค้นหากระบวนการ วิธีการยกระดับผลลัพธ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร และคุณภาพของผู้เรียน
3. ต้องเป็นผู้นำในการพัฒนาสมรรถนะหลักของครู คือ ทักษะการจัดการเรียนการสอน
4. เป็นผู้นำที่มีความเป็นโค้ช โดยต้องรู้สภาพของครู รู้จักวิธีการสอนของครู เข้าใจบริบทของห้องเรียน และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเด็ก
5. มุ่งเน้นกระบวนการทำงานร่วมกับครูในการพัฒนาการศึกษา
6. มีการใช้งานวิจัย หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและทดลองสิ่งใหม่ ๆ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนได้
7. ต้องเป็นผู้นำในการระดมทรัพยากร สร้างพันธมิตรในการทำงาน เชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้
.
.
ส่วนหนึ่งจากการบรรยาย \r“ความท้าทายในการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา \rเพื่อยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน” \rในรายวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา สาขาวิชาบริหารการศึกษา \rภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย\r วันที่ 24 เมษายน 2564

READ  วิธีแก้ไฟล์ที่ดาวน์โหลด แล้วจะเปิดติ้งตั้งไม่ได้ | ไฟล์ zip เปิดไม่ได้ | แบ่งปันซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด

Performance ของผู้บริหาร และที่มาของ “ตัวชี้วัดในการประเมินวิทยฐานะของผู้บริหาร ตามเกณฑ์ฯ ใหม่

บทบาทของผู้บริโภค


READ  แบบฝึกหัด 1.12 ข้อที่ 3-4 DLTV ป.5 การคูณเศษส่วนกับเศษส่วน | คณิตป.5

วีดิทัศนืเพื่อการศึกษาชนะการประกวดโครงการประกวดสื่อการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับรางวัลที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง บทบาทของผู้บริโภค โดย

บทบาทของผู้บริโภค

บทบาทของผู้เรียนผู้สอนในการใช้ Cloud computing


“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ThaiMOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

บทบาทของผู้เรียนผู้สอนในการใช้ Cloud computing

วิชาชีววิทยา – บทบาทของฮอร์โมนในการควบคุมระบบสืบพันธุ์


วิชาชีววิทยา บทบาทของฮอร์โมนในการควบคุมระบบสืบพันธุ์

สื่อการสอนภายในโครงการจัดทำสื่อการสอน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดย ความร่วมมือระว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สื่อการสอนชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาของประเทศ ห้ามมิให้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยเด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าฝืนจะดำเนินการทางกฎหมายโดยทันที

ติดตามได้ที่
website http://www.scicoursewarechula.com/
facebook https://www.facebook.com/pages/SciCoursewareThai/179595712245778?fref=ts

READ  สาลิกาล่าแวร์เนอร์-สนซื้ออินเตอร์อีก-หงส์เอาจริงจู๊ด-โฟเด้นจ่อต่อสัญญา | Siamsport Halftime 14.10.64 | อาชีพในอนาคต ภาษาอังกฤษ

วิชาชีววิทยา - บทบาทของฮอร์โมนในการควบคุมระบบสืบพันธุ์

บทบาทของครูและผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัย


การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติอย่างมีชีวิตชีวา (active learning) จำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก (positive adultchild interaction) ผู้ใหญ่จึงจำเป็นต้องตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เด็กปฐมวัยรู้สึกปลอดภัย และพยายามที่จะให้กำลังใจเด็กอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างเวลาที่เล่นหรือสนทนากับเด็ก ตลอดทั้งวันที่อยู่กับเด็ก คุณครูควรใช้กลยุทธ์ในการสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวก (positive interaction strategies) โดยอาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีคิดและวิธีตัดสินใจของเด็กปฐมวัย ทั้งการแบ่งปันการควบคุมสถานการณ์ร่วมกับเด็ก (sharing control) การให้ความสนใจจุดแข็งของเด็ก การสนับสนุนการเล่นของเด็ก และการประยุกต์ใช้กระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบนี้จะช่วยให้เด็กกล้าแสดงความคิดเห็นและแสดงความรู้สึกได้อย่างอิสระและมั่นใจ ทั้งยังช่วยให้เด็กได้มีประสบการณ์การเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับผู้ใหญ่ (true partnerships) ทั้งในการเล่นและการสนทนาร่วมกัน โดยสรุป ผู้ใหญ่ควรยึดหลักการให้กำลังใจ (encouragement) และกระบวนการแก้ปัญหา (problemsolving approach) ในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันในห้องเรียน มากกว่าวิธีการที่เน้นการใช้คำชมเชย (praise) การลงโทษ (punishment) และการให้รางวัล (reward)

บทบาทของครูและผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆSHARE AND DOWLOAD

Leave a Comment