Teachers as Learners ห้องพักครู : การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ | การบูรณาการ

Teachers as Learners ห้องพักครู : การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

บูรณาการ หมายถึง การทำให้สมบูรณ์ ทำให้กลมกลืน ทำให้สมดุล นั่นคือการจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนให้สมดุลกัน พัฒนาให้เด็กได้ทั้งความรู้ และพหุปัญญา ซึ่งการจัดการหลักสูตรแบบบูรณาการ แบ่งเป็น บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน และบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลังจากนั้นจึงเอาเนื้อหาในหลักสูตรไปจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กได้เชื่อมโยงความรู้ และทักษะที่เคยเรียนในวิชาอื่นเข้ามาใช้ สิ่งสำคัญที่ต้องใช้การบูรณาการ คือ บูรณาการนั้นคือชีวิต ทำอย่างไรที่จะสอนเด็กให้กลมกลืน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อลดความซับซ้อนในเนื้อหาวิชาที่ใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องกันด้วย
Teachers as Learners ออกอากาศทาง Bright TV ดิจิทัล ทีวี ช่อง 20 ทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 05.4506.00 น.
ติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทาง
http://www.teachersaslearners.com
ร่วมถามตอบและเรียนรู้ไปกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูได้ที่
https://www.facebook.com/teachersaslearners

READ  คณิต เพิ่ม ม.4 เล่ม1 (พ.ศ.2560) : แบบฝึกหัด 2.10 | แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม 1 เทอม 1

Teachers as Learners ห้องพักครู :  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ระเบียบมท.ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในอำเภอและตำบล


READ  มหาวาณิชชาดก - สื่อการเรียนการสอน สังคม ป.3 | สอนสังคม

ระเบียบมท.ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในอำเภอและตำบล

การบูรณาการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม


วิดีโอนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการบริหารจัดการในชั้นเรียน (ECU3205)
จัดทำโดย นางสาวอทิตยา ภารประดิษฐ์ รหัสนักศึกษา 611166027
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การบูรณาการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม

ปฐมวัย บูรณาการสู่ความพร้อมในการเรียนรู้


จากแนวคิดหลักที่ต้องการเตรียมพร้อมเด็กปฐมวัยให้เกิดการพัฒนาทักษะในทุกด้านแบบองค์รวม ทำให้ทีมคุณครูระดับปฐมวัยของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง คิดสร้างสรรค์หลักสูตรบูรณาการระดับปฐมวัยขึ้นในรูปแบบของโรงเรียนเอง โดยเน้นให้ในทุกชั่วโมงของการเรียนรู้ “หน่วย” ในแต่ละวันครูจะต้องจัดการเรียนการสอนบูรณาการให้ครบทั้ง กิจกรรมทางกาย / คณิตศาสตร์ / ภาษา / วิทยาศาสตร์ / สังคมและการเล่นเสรี ใช้เทคนิคหลักคือการเรียนรู้ผ่านการเล่น และให้เด็กลงมือกระทำจริงเป็นสำคัญ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT (Distance Learning Information Technology)
http://www.dlit.ac.th
Google PLus : DLIT PLC
Facebook : http://www.facebook.com/dlitplc

READ  ศิลปะ ป.5 11 ส.ค. 63 | น้ำหนักสีของภาพวาด | เรียนออนไลน์ ย้อนหลัง | DLTV5 | ใบงานศิลปะ ป.5

ปฐมวัย บูรณาการสู่ความพร้อมในการเรียนรู้

วีดีโอ นำเสนอ ผลงานการบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการ ตามมาตรฐาน สสวท.


การนำเสนอผลงานการบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดี ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
NONSAWAN MODEL
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรสายงานการสอนในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ
โดยผู้อำนวยการ นางธัญสรณ์ ไหมทอง

วีดีโอ นำเสนอ ผลงานการบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการ ตามมาตรฐาน สสวท.

นอกจากการดูหัวข้อนี้แล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงบทวิจารณ์ดีๆ อื่นๆ อีกมากมายได้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่SHARE AND DOWLOAD

Leave a Comment